Krav fra myndigheder

Dokumenter

Påbud fra Nordfyns Kommune, 14. december 2017
Se dokumenter til højre

Er det så farligt at drikke vandet?
Nej, som det fremgår af pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet den 31. august 2017, så er grænseværdierne for desphenyl-chloridazon i Danmark fastsat ud fra et politisk ønske om ikke at have pesticidrester i drikkevandet overhovedet. Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Pressemeddelelse Miljø- og Fødevareministeriet, den 31. august 2017 


Drikkevandsbekendtgørelsen (den 24. oktober 2017)
(download som pdf - se dokumenter til højre)


vandjpg
nfk_paabud_141217.pdf
drikkevandbekendtg2017.pdf
210519_påbud2019-22.pdf
060619-paabud-2022.pdf