Formål

Hasmark Vandværk - formål og prioriteter

Hasmark Vandværks formål er at levere rent vand til sine anpartshavere så billigt som muligt. Vandet skal overholde de myndighedskrav, der stilles.


visjpg