Hasmark Vandværk

Hasmark Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling Torsdag 25/8-2022 kl 19:00 

Dette finder sted i Valhalla, First Camp Hasmark Strand

Dagsorden:
*Valg af dirigent
*Godkendelse af vedtægtsændringerne

Herefter afholder AHSV ekstraordinær generalforsamling
Hvis begge selskaberne godkender vedtægtsændringerne, afholder det nye Hasmark Vandværk generalforsamling
 med henblik på fusion mellem selskaberne.
 Andelsselskabet Hasmark Vandværk bliver det fortsættende selskab

*Der vælges nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen iht. vedtægterne
*Der vælges revisorer og revisorsuppleanter ifølge vedtægterne
*Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
*** 7/6-2022
Opdateret med referater fra GF 2022, ansøgning om dispensation samt regnskab 2021
// Formanden  - Christian.

Andelsselskabet Hasmark Vandværk er hjemmehørende i Nordfyns Kommune og har omkring 150 tilsluttede forbrugere.

Vandet leveres fra Hasmark Vandværk I/S. 

Hasmark Vandværk I/S er et samarbejde med Andelsselskabet Hasmark Vandværk og Hasmark Strands Vandforsyning.

Så ud over vand til 150 medlemmer i Andelsselskabet Hasmark Vandværk forsynes ca. 1.500 sommerhuse og Hasmark Strands Camping.