Hasmark Vandværk

aflysjpg
UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

I lyset af statsministerens meddelelse den 11. marts om tiltag til begrænsning af spredning af corona-virus har bestyrelsen besluttet ikke at afholde generalforsamling den 17. marts som ellers annonceret.


For øjeblikket handler det om at passe på hinanden, udvise forsigtighed og tage de rette hensyn til de borgere, som er særligt udsatte i forhold til konsekvenserne af at pådrage sig smitte.

Så snart, der er kommet mere ro på, udmelder bestyrelsen en ny dato på web, print og Facebook, hvor vi indkalder til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

(Christian Vang Petersen, Hasmark den 14. marts)

**
Andelsselskabet Hasmark Vandværk er hjemmehørende i Nordfyns Kommune og har omkring 150 tilsluttede forbrugere.

Vandet leveres fra Hasmark Vandværk I/S. 

Hasmark Vandværk I/S er et samarbejde med Andelsselskabet Hasmark Vandværk og Hasmark Strands Vandforsyning.

Så ud over vand til 150 medlemmer i Andelsselskabet Hasmark Vandværk forsynes ca. 1.500 sommerhuse og Hasmark Strands Camping.